Rullande läkarmottagning

Tanken är att ”man inget betalar om man inget får” . Alltså ingen årlig grundavgift eller anslutningskostnad utan endast avgift när undersökning eller annan åtgärd utföres.

Vi servar företag i hela Västsverige.

Hälsokontrollen som utföres av läkare och sköterska innefattar genomgång av ev. tidigare sjukdomshistoria, läkarundersökning med provtagning, EKG, spirometri (lungfunktionsundersökning), synkontroll, audiometri (hörselkontroll),prostataundersökning hos män över 50 år, bröstkontroll hos kvinnor över 40 år,
blodtryck samt återkoppling via brev eller telefon om provsvar.

Vid behov remiss för vidare utredning och behandling.

Premiumhälsan erbjuder inte bara företagshälsovård utan även grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering

Vi erbjuder

 • Hälsoundersökningar utförda av läkare
 • Råd och förslag till åtgärder för att förbättra hälsan samt för att förebygga arbetsskador.
 • Stöd vid arbetsrelaterad rehabilitering ev. i samarbete med försäkringskassa och arbetsförmedling.
 • Lagstadgade undersökningar
 • Arbetsmiljömätningar
 • Ergonomisk rådgivning
 • Psykosocial behandling vid stressrelaterade besvär
 • Krishantering vid arbetsolyckor eller tillbud
 • Alkohol- och drogtester
 • HLR- och första hjälpen-utbildning
 • Vaccinationer
 • Kurs vid sömnstörning, individuellt eller i grupp
 • Vi erbjuder körkortsintyg, sjöfartsintyg m.fl.

Några bilder från mobila mottagningen